JAN KÄLLMAN ING. BYRÅ Genvägen 14   740 30 Björklinge

Tel 018-37 03 19   Fax 018-37 06 83   Mobil 070-657 21 45

Utför de flesta typer av besiktningar och annat ingenjörsarbeten som är förekommande inom byggområdet.

 Köp inte ett obesiktigat hus ! 

   :: Startsida
 

:: Genomförande

  :: Upplägg
  :: Radonmätning
   :: Priser
 

:: Kontakta oss

  :: Startsida


 

 
   
  Jan Källman IngByrå | © 2007  | All Rights Reserved | Webmaster | Oscar Bokström | Design/Scriptning | Oscar Bokström